Infinitum Care Academy

Zorgprofessionals staan bij Infinitum Care centraal. We vinden het erg belangrijk dat onze zorgprofessionals zich voortdurend kunnen blijven ontwikkelen. Vanuit Infinitum Care worden er in samenwerking met diverse organisaties verschillende trainingen en cursussen aangeboden. Op het moment dat organisaties specifieke kwalificaties verwachten zullen wij in overleg gaan en onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor scholing. Onderstaande trainingen en cursussen worden verzorgd vanuit Infinitum Care:

 

Ontwikkel je professionele skills voor een nog beter jij

 

Betrokken

Wij begrijpen de knelpunten bij medewerkers en cliënten.
Inlevingsvermogen, gelijkwaardigheid en respect voor ieders autonomie en deskundigheid staan bij ons voorop.

Medicatie verstrekken

Met een praktijkstraining in combinatie met een e-learning worden onze medewerkers bevoegd tot het toedienen en uitzetten van medicatie onder bepaalde voorwaarden.
Na een toetsing ontvangen de medewerkers een bekwaamheidsverklaring bij voldoende vaardigheden.

Assertiviteit

Voor zorgverleners is zelfvertrouwen enorm belangrijk voor de motivatie en uitstraling van een persoon.
Wij zijn er van overtuigd dat de ZZP'ers en medewerkers sterk in hun schoenen moeten staan om progressie te boeken in hun werkzaamheden.
In deze training staat de egopositie centraal en daarnaast besteden wij aandacht aan het vergroten van het zelfvertrouwen.

Teambuilding

Een team zonder stevig fundament loopt een groter risico om onder niveau te presteren, terwijl de kwaliteiten en vaardigheden wel aanwezig zijn.
Daarom organiseren wij met regelmaat trainingen waarin de werkrelaties centraal staan.
Door middel van verschillende (informele)activiteiten worden de werknemers gestimuleerd om elkaar beter te leren kennen.

Maak afspraak